Pientaloprojekti alusta loppuun

  • Tontinhaku asiakkaan hakukriteerien mukaan yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja kiinteistövälittäjien kanssa. Mukana on myös kiinteistöjä jotka eivät ole julkisessa myynnissä.
  • Arkkitehdin valinnassa avustaminen sekä arkkitehtisuunnitteluun osallistuminen, tarvittaessa karkea budjetointi jo suunnitteluvaiheessa
  • Kaikki erikoissuunnittelu yhteistyössä yrityksen vakiintuneiden yhteistyökumppanien kanssa
  • Rakennuslupaprosessi yhdessä pääsuunnittelijan kanssa mukaan lukien rakennusvalvonnan katselmukset
  • Kaikki rakennustyöt sisältäen LVIS ja pihatyöt
  • Vastaavan työnjohtajan työt sekä yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa
  • Kiintokalusteiden suunnittelu ja toteutus
  • Sisustussuunnittelu ja kalustus asiakkaan niin halutessa